Toepassing van Spuitfolie als Best Practice gezien door Bewuste Bouwers

In De Eenhoorn moeten 124 beneden-boven-woningen plaats maken voor 330 appartementen die geïnspireerd zijn op een Fins design. Een modern grijs getinte gevel, een slimme woonindeling, veel grote ramen en hoge plafonds zorgen ervoor dat betaalbaar wonen in De Eenhoorn comfortabel, licht en ruimtelijk is. De gebouwen zijn gasloos en beschikken over zonnepanelen.

Aandacht voor de omgeving

Het project ligt in Amsterdam-Oost, een binnenstedelijk gebied, wat voor deze bouwer -bekend met bouwen in een bewoonde omgeving- een extra uitdaging geeft om een Beste Buur te zijn en om dit ook uit te dragen. Naast de verschillende maatregelen om hinder en overlast voor de omgeving te beperken, zoals de fundatie geluid- en trillingsarm realiseren, een omgevingsscan uitvoeren en flora en fauna beschermen door blokken en hekken, is tijdige communicatie evenzo belangrijk. Het informeren van de omgeving vooraf en tijdens de werkzaamheden over het project, het sturen van nieuwsbrieven en projectinformatie beschikbaar stellen voor omwonenden en voorbijgangers.

Best Practice voor milieuvriendelijke vloeibare beschermfolie

Om schades tijdens de bouw te voorkomen is het gebruikelijk dat betonnen schades tijdens het bouwproces worden beschermd. In plaats van vloerbedekking of trappen afdekken met hout/MDF zijn bij dit project alle trappen beschermd met een milieuvriendelijke, vloeibare beschermfolie van Spuitfolie B.V. Het biedt een veilig op- en afgaan door de antislip functie en het heeft een beperkte afvalstroom ten opzichte van vloerbedekking en hout/MDF. Het is gemaakt van ge-upcyclede grondstoffen, oftewel grondstoffen die hoogwaardig hergebruikt worden uit oude materialen.

“Normaliter brengen wij op de prefab elementen vilt aan, waarop wij houten plaatmateriaal leggen. Dit is erg arbeidsintensief, is veel materiaal voor nodig en beschermt niet volledig. Denk hierbij aan het lekwater tijdens een betonstort. Om die reden is er gezocht naar alternatieven. Op het project Veld5 in Delft (2018) is spuitfolie gebruikt voor de bescherming van kozijnen. Aan de hand hiervan is er een test in samenwerking met Spuitfolie B.V. uitgevoerd met het gebruik van spuitfolie in water-resistent uitvoering op prefab betonnen balkons en trappen.” Het toepassen van deze vloeibare beschermfolie wordt door ons gezien als een Best Practice op de pijler Verzorgd.

De ervaringen zijn zeer positief. De spuitfolie geeft een volledige bescherming van de elementen en kan snel aangebracht en verwijderd worden. Er zijn geen losliggende delen meer die het valgevaar vergroten en de folie is volledig recyclebaar.

Eenhoornterrein Amsterdam

Best Practice Eenhoornterrein Amsterdam  

Eenhoornterrein Amsterdam - ERA Contour

Ondersteuning in binnenstedelijk gebied

Wij, van Bewuste Bouwers, zijn trots op een bouwer als deze, die zo bewust omgaat met onder andere de omgeving, de veiligheid en het milieu. Siebe:

“De meerwaarde van Bewuste Bouwers is, dat we ondersteund worden met tips en tops over klantvriendelijk bouwen in bewoonde omgeving en zodoende scherp worden gezet op onze constante focus hiervoor.”

Meer informatie over het project

De appartementen in De Eenhoorn hebben een compact formaat en variëren van 32 tot 80 vierkante meter. Het aantal beschikbare vierkante meters wordt optimaal benut door een slimme woonindeling. Zo zijn er gemeenschappelijke ruimtes en gedeelde voorzieningen in het appartementencomplex. Denk aan een gedeelde centrale hal, wasruimtes en binnentuinen. Deze ruimtes zorgen niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor meer verbondenheid tussen de bewoners. De oplevering van de eerste woningen van De Eenhoorn fase 2 is naar verwachting in het najaar van 2021. De Eenhoorn fase 1 is in 2020 reeds opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op www.ymere.nl/eenhoorn.